KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 05/07/2017 06:00
In ra Lưu bài viết này
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                         
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

 
 
 
 

Stt  
Nội dung
Biện pháp
thực hiện
Cơ quan, đơn vị chủ trì Cơ quan, đơn vị phối hợp Thời gian
thực hiện
Kết quả
1 100% các TTHC mới do UBND tỉnh công bố được các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO cập nhật thường xuyên Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Phòng Nội vụ huyện  
 
Các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO
 
 
 
 
 
 
Thường xuyên
 
 
 
 
 
 
Báo cáo thực hiện
2 Các quy trình ISO 9001:2008, các TTHC mới được niêm yết, công khai, tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, công dân đạt 95% Các quy trình ISO 9001:2008, các TTHC mới được niêm yết, công khai tại Bộ phận “Một cửa hiện đại” cấp huyện; Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” tại 14 xã, thị trấn áp dụng ISO và được tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, công dân trên địa bàn huyện Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính huyện Tam Đường
 
Các cơ quan, đơn vị thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Thường xuyên Báo cáo thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng được duy trì, cải tiến thường xuyên
Xây dựng Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017 của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO 9001:2008 - Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính huyện Tam Đường;
- Các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO.
 
- Tổ giúp việc – BCĐ ISO – Hành chính huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
Quý II  
 
Báo cáo thực hiện
 
 
 
 
Các quy trình chung, quy trình chuyên môn được cải tiến thường xuyên theo các quy định hành chính, TCVN ISO mới do Chính phủ, Bộ khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh quy định Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính huyện Tam Đường
 
Các cơ quan, đơn vị thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Thường xuyên Báo cáo thực hiện
 
- Đánh giá nội bộ;
- Thực hiện hành động khắc phục (Nếu có);
- Xem xét của lãnh đạo (QMR) đối với hệ thống quản lý chất lượng.
 
 
 
Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính huyện Tam Đường
 
Các cơ quan, đơn vị thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Quý IV  
 
 
Báo cáo thực hiện
 
 
4 Chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công từ các quy trình ISO 9001:2008 cho tổ chức, công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước đạt 95% Thống kê số lượng các hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, các hồ sơ quá hạn và các hồ sơ còn tồn đọng, các ý kiến phản hồi của tổ chức, công dân thông qua kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công từ các quy trình ISO 9001:2008 - Ban Chỉ đạo ISO – Hành chính huyện Tam Đường;
- Các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO.
 
- Bộ phận “Một cửa hiện đại” cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO.
 
Hàng quý Báo cáo kết quả giải quyết TTHC, các quy trình ISO từ Bộ phận “Một cửa hiện đại” cấp huyện; các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO
 
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Từ Hữu Hà
Tam Đường, ngày 15 tháng 03 năm 2017
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ CHẤT LƯỢNG
(Đã ký)
Trần Văn Sứng

 Tải về tại đây:

/uploads/cctthc/2017_07/kh-th-mtcl-2017.doc
Tác giả bài viết: Trần Văn Sứng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 3234
  • Tháng hiện tại: 64342
  • Tổng lượt truy cập: 2359990