Văn bản pháp quy


Liên kết website

Cải cách hành chínhTìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
423- CV/HU 23/03/2018

V/v sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính...

Tải về
206/UBND- KTHT 21/03/2018

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất...

Tải về
326/UBND - VX 19/03/2018

V/v Tổ chức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải - Nguyên Thủ...

Tải về
196/KH - UBND 19/03/2018

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Về An toàn , vệ sinh lao...

Tải về
39/QĐ - MTTQ - BTT 15/03/2018

Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 03...

Tải về
182/UBND - VP 14/03/2018

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát...

Tải về
71/KH - MTTQ - BTT 12/03/2018

Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết 03 NQ/HU của BCH...

Tải về
109/ TB-CAH 09/03/2018

Về thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản

Tải về
81/TB - UBND 09/03/2018

Thông Báo của Đ/c Chủ tịch UBND huyện Tại hội nghị tổng kết...

Tải về
565/QĐ - UBND 09/03/2018

V/v Điều chỉnh phần 4 điều 1 của QĐ số 1288/QĐ - UBND ngày...

Tải về
11/CV - PNV 08/03/2018

V/v Lập danh sách cán bộ công chức, viên chức đề nghị nâng...

Tải về
154/ UBND - VH&TT 06/03/2018

V/v đôn đốc thực hiện nội quy hoạt động tại các điểm du...

Tải về
07/CV - BHXH 05/03/2018

V/v thực hiện chính sách BHXH - BHYT

Tải về
07/CV - BHXH 05/03/2018

V/v thực hiện chính sách BHXH - BHYT

Tải về
412- CV/BCĐ 05/03/2018

V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Tải về
150/KH - UBND 05/03/2018

Kế hoạch thực hiện Xã, Thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2018

Tải về
146/UBND - CA 02/03/2018

V/v Tuyên truyền giáo dục, quản lý, ngăn chặn hoạt động Xuất...

Tải về
430 - TB/HU 02/03/2018

Thông báo Chương trình công tác Tháng 3/2018 của Thường trực...

Tải về
04/BHXH - TN 02/03/2018

V/v thực hiện chế độ trích nội BHXH

Tải về
111/TB - ĐLTĐ 01/03/2018

V/v Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Tải về
144/UBND - TP 01/03/2018

V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tải về
02/KH - HĐPH 28/02/2018

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

Tải về
136/KH-UBND 28/02/2018

Kế hoạch xây dựng các giải pháp khai thác du lịch tại 02...

Tải về
137/KH - UBND 28/02/2018

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc...

Tải về
139/KH - UBND 28/02/2018

Kế họach tổ chức Hội thi " ân vận khéo" khối chính quyền...

Tải về
03/KH - HĐPH 28/02/2018

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ,...

Tải về
137/KH - UBND 28/02/2018

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc...

Tải về
133/UBND - TP 27/02/2018

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp...

Tải về
134/UBND - TP 27/02/2018

V/v tuyên truyền nội dung các chuyên mục phát thanh tuyên...

Tải về
60 /TB-UBND 27/02/2018

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Tải về
54 - HD/BTGHU 27/02/2018

Hướng dẫn tuyên truyền phòng chống mua bán người năm 2018

Tải về
Số 53 - HD/BTGHU 26/02/2018

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 3/2018

Tải về
53 - HD/ BTGHU 26/02/2018

Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2018

Tải về
Số 117/KH-UBND 23/02/2018

Kế họach triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền...

Tải về
118/UBND - TP 23/02/2018

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của...

Tải về
119/UBND - TP 23/02/2018

V/v rà sóat,đánh giá tình hình xây dựng hương ước , quy ước...

Tải về
52/TB - UBND 21/02/2018

Thông báo Kết quả trúng tuyển chức danh Trưởng công an xã,...

Tải về
Số 482/QĐ-UBND 15/02/2018

Quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa...

Tải về
Số 111/KH-UBND 11/02/2018

Kế hoạch tổ chức giải việt dã truyền thống thanh niên huyện...

Tải về
05/KH - BCĐ 09/02/2018

Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Tải về
106/UBND - YT 09/02/2018

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết...

Tải về
96/KH - UBND 08/02/2018

KH Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Tải về
04/CV PNV 06/02/2018

V/v thực hiện Kế hoạch 59/KH - UBND huyện ngày 20/1/2017 về...

Tải về
93/KH - UBND 06/02/2018

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số...

Tải về
43/TB - UBND 06/02/2018

Thông Báo Lịch Trực tết của Lãnh Đạo UBND và các cơ quan...

Tải về
92/KH - UBND 06/02/2018

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi...

Tải về
86/UBND - NN&PTNT 05/02/2018

V/v Chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây chè, cây mắc ca, cây ăn...

Tải về
89/KH - UBND 05/02/2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày hội , Lễ hội truyền...

Tải về
Số 87/KH - UBND 05/02/2018

Kế hoạch tổ chức giao nhận quân 2018

Tải về
85/KH - UBND 05/02/2018

KH theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Tam Đường...

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

VĂN BẢN MỚI

Tin mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Truyền hình mới nhất

Kinh tế - Đầu tư

Truyền hình về cơ sở

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 423- CV/HU
Tên: (V/v sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả học tập chuyên đề năm 2018 trong sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể hàng quý.)

Ngày BH: (23/03/2018)

Số: 206/UBND- KTHT
Tên: (V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018)

Ngày BH: (21/03/2018)

Số: 196/KH - UBND
Tên: (Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Về An toàn , vệ sinh lao động năm 2018)

Ngày BH: (19/03/2018)

Số: 71/KH - MTTQ - BTT
Tên: (Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết 03 NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về phân công các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn)

Ngày BH: (12/03/2018)

Số: 39/QĐ - MTTQ - BTT
Tên: (Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 03 NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về phân công các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: 326/UBND - VX
Tên: (V/v Tổ chức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải - Nguyên Thủ tướng Chính Phủ)

Ngày BH: (19/03/2018)

Số: 182/UBND - VP
Tên: (V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát Thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 154/ UBND - VH&TT
Tên: (V/v đôn đốc thực hiện nội quy hoạt động tại các điểm du lịch, điểm tham quan ngắm cảnh trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (06/03/2018)

Số: 565/QĐ - UBND
Tên: (V/v Điều chỉnh phần 4 điều 1 của QĐ số 1288/QĐ - UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Tam Đường)

Ngày BH: (09/03/2018)

Số: 81/TB - UBND
Tên: (Thông Báo của Đ/c Chủ tịch UBND huyện Tại hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018)

Ngày BH: (09/03/2018)

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 225
  • Tháng hiện tại: 71156
  • Tổng lượt truy cập: 1264917