Văn bản pháp quyLiên kết website

Trạm truyền thanh Xã, Thị trấn

Cải cách hành chínhTìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1453/BQLDA2-PID19 26/09/2019

V/v công khai thông tin Kế hoạch tái định cư và Kế hoạch...

Tải về
34/TB_UBND 21/01/2019

Thông báo: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại...

Tải về
60/UBND-VP 21/01/2019

V/v cập nhật, rà soát, thay thế, bổ sung các quy định thủ...

Tải về
55/KH-UBND 20/01/2019

Kế hoạch: Kiểm tra, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực...

Tải về
50/KH-UBND 20/01/2019

Kế hoạch: Tổ chức, tham gia các hoạt động Thể dục - Thể thao...

Tải về
54/TB-CCT 17/01/2019

Thông báo hướng dẫn và triển khai quyết toán Thuế thu nhập...

Tải về
01/PNV 16/01/2019

V/v Xét, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị...

Tải về
84/QĐ-UBND 16/01/2019

Quyết định: Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương

Tải về
39/KH-UBND 15/01/2019

Kế hoạch: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...

Tải về
37/KH-UBND 15/01/2019

Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, lễ...

Tải về
38/KH-UBND 15/01/2019

Kế hoạch: Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm...

Tải về
140-KH/HU 14/01/2019

Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về...

Tải về
141-KH/HU 14/01/2019

Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của...

Tải về
67/STTTT-TTBCXB 14/01/2019

V/v tuyên truyền một số nội dung

Tải về
02-QĐ/HU 14/01/2019

Quy định: Về tiếp công dân và xử lý đơn, thư của Thường trực...

Tải về
30/KH-UBND 13/01/2019

Kế hoạch: Tổ chức Lễ công bố xã Nùng Nàng huyện Tam Đường...

Tải về
58/STTTT-TTBCXB 13/01/2019

V/v tuyên truyền một số nội dung

Tải về
77/QĐ-UBND 13/01/2019

Quyết định: V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số...

Tải về
28/UBND-VP 10/01/2019

V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên...

Tải về
45/STTTT-TTBCBX 10/01/2019

V/v Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BCĐ 389 của...

Tải về
29/UBND-NN&PTNT 10/01/2019

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lở mồm...

Tải về
50/QĐ-UBND 08/01/2019

Quyết định:Về việc công nhận mới, duy trì và công nhận lại...

Tải về
04/QĐ-BCĐ 08/01/2019

Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên...

Tải về
48/KH-BCĐ 08/01/2019

Kế hoạch: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn...

Tải về
02/BHXH 07/01/2019

Về việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình năm 2019

Tải về
85 - CV/BTGHU 07/01/2019

Nâng cao chất lượng viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch...

Tải về
2218 - QĐ/HU 07/01/2019

Quyết định: Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Tải về
2217 - QĐ/HU 07/01/2019

Quyết định: Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Tải về
16/UBND-NN&PTNT 07/01/2019

Về việc tiếp tục triển khai, chỉ đạo công tác phòng chống...

Tải về
30/STTTT-TTBCXB 07/01/2019

Về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt...

Tải về
29/STTTT-TTBCXB 07/01/2019

Về việc phát sóng chương trình tuyên truyền trên hệ thống...

Tải về
06/KH-UBND 06/01/2019

Kế hoạch: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Tải về
01/QĐ-HĐPH 06/01/2019

Quyết định: Phân công thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến...

Tải về
09/UBND-NN&PTNT 06/01/2019

Về việc tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp...

Tải về
75-HD/BTGHU 03/01/2019

Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2019

Quyết định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an...

Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2019

Quyết định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an...

Tải về
790-CV/TU 02/01/2019

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...

Tải về
181/QĐ-HĐND 27/12/2018

Quyết định: Về việc ban hành chương trình công tác năm 2019...

Tải về
09/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyêt: Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm...

Tải về
08/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Về phướng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách...

Tải về
20/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị Quyết: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm...

Tải về
14/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: xác nhận kết quả miễn nhiễm Phó Chủ tịch UBND...

Tải về
13/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Xác nhận kết quả miễn nhiễm Ủy viên UBND huyện...

Tải về
12/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Về việc miễn nhiễm Trưởng ban Pháp chế HĐND...

Tải về
11/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội...

Tải về
21/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến...

Tải về
19/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm...

Tải về
18/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND...

Tải về
10/NQ-HĐND 17/12/2018

Nghị quyết: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với...

Tải về
1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau
 

VĂN BẢN MỚI

Tin mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Truyền hình mới nhất

Xây dựng Nông thôn mới

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 60/UBND-VP
Tên: (V/v cập nhật, rà soát, thay thế, bổ sung các quy định thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện)

Ngày BH: (21/01/2019)

Số: 50/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Tổ chức, tham gia các hoạt động Thể dục - Thể thao năm 2019)

Ngày BH: (20/01/2019)

Số: 54/TB-CCT
Tên: (Thông báo hướng dẫn và triển khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2018)

Ngày BH: (17/01/2019)

Số: 55/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Kiểm tra, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019)

Ngày BH: (20/01/2019)

Số: 34/TB_UBND
Tên: (Thông báo: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 01 năm 2019)

Ngày BH: (21/01/2019)

Số: 729/BC-TCKH
Tên: (Báo cáo: Công khai thuyết minh dự toán NSĐP và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019 trình HĐND huyện)

Ngày BH: (03/12/2018)

Số: 84/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định: Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương)

Ngày BH: (16/01/2019)

Số: 38/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019)

Ngày BH: (15/01/2019)

Số: 135a-KH/HU
Tên: (Kế hoạch: Khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo Thông báo số 7999-TB/TU, ngày 22/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Ngày BH: (06/12/2018)

Số: 02-QĐ/HU
Tên: (Quy định: Về tiếp công dân và xử lý đơn, thư của Thường trực Huyện ủy Tam Đường)

Ngày BH: (14/01/2019)

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 3234
  • Tháng hiện tại: 64353
  • Tổng lượt truy cập: 2360001