Trang Thông tin điện tử huyện Tam Đường

http://tamduong.laichau.gov.vn


Tam Đường thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn thách thức đan xen, song Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đường đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Năm 2017 đã khép lại, với những nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà, tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì được mức tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thủy sản chiếm 37,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 25,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 37 %. Thắng lợi này tạo niềm tin và động lực để địa phương tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị thu nhập. Các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tổng diện tích cây trồng đạt 9.567ha, tăng 697,5ha so với năm 2016. Tổng sản lượng lương thực 40.050 tấn, tăng 3.479 tấn, bình quân lương thực đầu người 776kg/người/năm, tăng 49 kg so với năm 2016. Ngoài cây lúa thì cây chè cũng là một trong những cây trồng thế mạnh được huyện quan tâm phát triển. Hiện toàn huyện có tổng diện tích chè gầm 1.300 ha, trong đó trồng mới gần 90 ha; diện tích chè kinh doanh là trên 900 ha, sản lượng búp tươi gần 5.140 tấn tăng gần 1.140 tấn so với năm 2016. Giá trị hàng nông sản xuất khẩu đạt trên 35 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân
         
Bên cạnh đó, các cây trồng ăn quả cũng được phát triển dần hình thành từng vùng cây ăn quả tập chung như Bản Giang, Bản Hon, Hồ Thầu... đến nay toàn huyện có trên 446 ha cây ăn quả, trong đó trồng mới là 25,5 ha, diện tích cho thu hoạch là 170 ha, sản lượng đạt trên 560 tấn, tăng 91 tấn so với năm 2016. Trước tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn, Tam Đường đã tập trung các giải pháp tháo gỡ, động viên người chăn nuôi yên tâm sản xuất, do vậy đa số người chăn nuôi yên tâm tiếp tục duy trì đàn. Công tác tiêm phòng, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tốt, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Tốc độ phát triển đàn gia súc phát triển ổn định đạt trên 7%/năm. Tổng đàn gia súc hiện có gần 54.450 con, đàn gia cầm hiện có 211.000 con; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 207 ha, sản lượng thu hoạch đạt 720 tấn, tăng 70 tấn so với năm 2016. Đến nay toàn huyện hiện có hơn 34.267 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 44.3%. Trao đổi vởi chúng tôi ông Nguyễn Hồng Quân -Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho rằng: Để đạt được những kết quả trên phòng đã tham mưu với UBND huyện đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm mang tính hàng hóa giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia nên đã đạt kết quả khá toàn diện. Các nguồn vốn đầu tư được lồng ghép để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Các tiêu chí đã hoàn thành được nâng cao về chất lượng, nhiều phong trào trong xây dựng nông thôn mới như: Điện sáng bản làng; vệ sinh môi trường nông thôn, đô thi xanh, sạch, đẹp được nhân dân đồng lòng hưởng ứng, đến nay đã có 36/140 bản ở 13 xã, thị trấn có điện chiếu sáng với trên 29km đường dây. Đến nay toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12.77 tiêu chí/xã. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có những bước phát triển khá, ngay từ đầu năm, UBND huyện chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 150,6 tỷ đồng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ có những bước phát triển đáng kể, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, tổng giá trị thương mại đạt 197,5 tỷ đồng. Các ngành nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì, phát triển. Ông Hoàng Nguyên Lý - Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện cho rằng: Thực hiện chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng đã xác định phòng đã tham mưu với UBND huyện tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn, đồng thời khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, đặc biệt là rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính, đảm bảo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh lành mạnh và cạnh tranh công bằng theo đúng pháp luật.  An sinh xã hội được bảo đảm, các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá. Công tác xã hội hoá giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện ở cả các tuyến. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Song song với đó, huyện việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, khai thác một số điểm du lịch, kết hợp giữa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm nhằm tạo điều kiện cho ngành công nghiệp không khói phát triển. Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện cho biết: Trên cơ sở phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó đặc biệt là phát triển ngành du lịch, dịch vụ chúng tôi đã tham mưu với UBND huyện tiếp tục khảo sát các địa điểm có tiểm năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị lữ hành, xây dựng tua, tuyến và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, trong năm qua số lượng du khách đến với Tam Đường ngày một tăng, từng bước xây dựng và phát triển ngành du lịch huyện nhà theo hướng đã xác định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định thương hiệu du lịch của Tam Đường đến với du khách gần xa.Đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được qua tâm, tổng huy động vốn đầu tư  phát triển năm 2017 đạt 131,54 tỷ đồng. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng, quản lý chất lượng thi công xây dựng và an toàn lao động. Nhiều dự án, các công trình giao thông trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện, góp phần tạo bứt phá trong phát triển kinh tế  - xã hội của huyện trong những năm tới.


Bộ mặt Tam Đường có nhiều thay đổi đáng kể. 
  
     
  Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, trong năm qua, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm. Đặc biệt UBND huyện, ngành chức năng và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhằm xây dựng đô thị văn minh, thông thoáng, sạch đẹp.
 Xác định năm 2018 là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Tam Đường phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 764 kg/người/năm; giá trị hàng nông sản xuất khẩu đạt 40 tỷ đồng; công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; 95,4% cơ quan, đơn vị, trường học; 70,5% số bản và 83,9% số gia đình danh hiệu văn hóa; 78,6% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,26%. 98,1% số bản, 95,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 98,5% dân số nông thôn, 71% dân số đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh. Duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã. Đồng chí Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường phấn khởi nói với chúng tôi: Năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên trong 16 chỉ tiêu đã đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, nông nghiệp phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện việc làm và thu nhập cho người dân; việc xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả nhất là phong trào xanh - sạch - đẹp, điện sáng nông thôn, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn tăng hơn so với năm trước, đặc biệt là dịch vụ du lịch đã thu hút được đông đảo du khách thập phương đến với huyện. Bước sang năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát cơ sở, kịp thời sử lý các vấn đề phát sinh; tập chung các nguồn lực cho sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu Nùng Nàng sẽ đạt chuẩn quốc gia về Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh - trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2018.
          Phát huy truyền thống đoàn kết của anh em các dân tộc huyện nhà cộng với sự quyết tâm, sự đồng sức đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức; vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất, cùng với những định hướng đúng đắn trong phát triển kinh tế sẽ đưa Tam Đường phát triển vươn xa hơn nữa, xứng đáng là cửa ngõ của tỉnh và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu. 

Tác giả bài viết: Hoang Cường

Nguồn tin: Đài TT-TH Tam Đường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down