Văn bản pháp quy

Liên kết websiteTìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1096/UBND-VP 06/12/2017

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018

Tải về
1086/UBND-NN&PTNT 04/12/2017

V/v: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2017 - 2018

Tải về
80/PNV 04/12/2017

V/v bổ sung lý lịch cán bộ công chức năm 2017

Tải về
21/KH - HĐPL 29/11/2017

KH triển khai phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2017...

Tải về
2947/QĐ-UBND 28/11/2017

Quyết định phê duyệt các đối tượng phải kê khai tài sản, thu...

Tải về
Số 98- KH/HU 26/11/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển...

Tải về
1051/UBND-NN&PTNT 23/11/2017

V/v: Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng,...

Tải về
577/TB=UBND 22/11/2017

Kết luận của Đ/c chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng...

Tải về
1046 /UBND-NV 22/11/2017

V/v thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số 45- HD/BTGHU 22/11/2017

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 12/2017

Tải về
1034/KH-UBND 20/11/2017

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống...

Tải về
1032/UBND -VP 16/11/2017

V/v thay đổi thời gian họp UBND tháng 11 năm 2017

Tải về
1028/KH-UBND 15/11/2017

Kế hoạch Thực hiện công khai và công khai minh bạch tài...

Tải về
698/KH - BCĐ 08/11/2017

Hội nghị giới thiệu và triển khai kế hoạch Chương trình " Mở...

Tải về
03/KH-BATGT 06/11/2017

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng " Ngày thế giới tưởng...

Tải về
1010/KH-UBND 06/11/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều...

Tải về
1007/UBND-LĐTBXH 05/11/2017

V/v triển khai kế hoạch tuyển chon thực tập sinh đi thực tập...

Tải về
1006/KH - UBND 05/11/2017

Kế hoạch thuec hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm...

Tải về
Số 365 - CV/HU 05/11/2017

V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản...

Tải về
1001/KH - UBND 02/11/2017

Kế hoạch lập lại trật tự ATGT, đường bộ trên địa bàn huyện...

Tải về
127/QĐ - HĐND 01/11/2017

Quyết định Giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch phát...

Tải về
995/KH-UBND 31/10/2017

Kế hoạch khảo sát, đánh giá tiềm năng tạo cơ sở lập dự án...

Tải về
124/QĐ - HĐND 31/10/2017

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến,...

Tải về
Số:19 /KH- HĐPH 29/10/2017

K Ế HỌẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng...

Tải về
44 - HD/BTGHU 26/10/2017

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền tháng 11/2017

Tải về
978/UBND-NV 26/10/2017

V/v báo cáo kết quả việc thực hiện công tác Dân vận chính...

Tải về
360 CV/HU 22/10/2017

V/v Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bản...

Tải về
957 / KH-UBND 17/10/2017

Kế Hoạch Thực hiện đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn...

Tải về
31/BCĐ - VHTT 16/10/2017

V/v bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017

Tải về
64CV/BTGHU 16/10/2017

V/v tuyên truyền "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm...

Tải về
96 - KH/HU 16/10/2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017...

Tải về
97 - KH/HU 16/10/2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TW, ngày 03/6/2017...

Tải về
949/UBND - CA 15/10/2017

V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...

Tải về
104/KH-BCĐ 15/10/2017

Tuyên truyền , vận động và tổ chức Lễ phát động Hiến máu...

Tải về
949/UBND - CA 15/10/2017

"V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí,vật liệu nổ, công cụ...

Tải về
19-CV/BDVHU 15/10/2017

V/v đăng ký mô hình điển hình " Dân vận khéo " năm 2018

Tải về
947/UBND- TCKH 12/10/2017

V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật...

Tải về
1524/QĐ-UBND 12/10/2017

V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách...

Tải về
08 - QC/HU 12/10/2017

Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ của Huyện uỷ Tam Đường

Tải về
48/KT&HT 11/10/2017

V/v Đăng ký tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Tải về
938/KH-UBND 10/10/2017

V/v Tiếp tục thực hiện chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư TW...

Tải về
Số: 917 /KH-UBND 05/10/2017

KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ vụ Thu đông, bệnh...

Tải về
43-HD/BTGHU 02/10/2017

Hướng dẫn tuyên truyền APFC Việt Nam 2017

Tải về
43-HD/BTGHU 02/10/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

Tải về
KH 901/KH-UBND 01/10/2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể...

Tải về
903/UBND-TP 01/10/2017

V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 97/2017/NĐ-CP ngày...

Tải về
661/TTYT- PCD 01/10/2017

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại

Tải về
KH 894/KH-UBND 27/09/2017

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá nam thanh niên chào mừng kỷ...

Tải về
số 04/ĐL - LN 27/09/2017

Điều lệ Giải bóng đá Nam thanh niên chào mừng kỷ niệm 15 năm...

Tải về
185/MTTQ-BTT 27/09/2017

V/v Ủng hộ, xây dựng quỹ " Chăm sóc Người cao tuổi" Năm 2017

Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

VĂN BẢN MỚI

Tin mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Truyền hình mới nhất

CTTH 12/12/2017

CTTH 12/12/2017

13/12/2017
CTTH 7/12/2017

CTTH 7/12/2017

08/12/2017
CTTH 5/12/2017

CTTH 5/12/2017

06/12/2017

Kinh tế - Đầu tư

Truyền hình về cơ sở

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 1100/QĐ-UBND
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu)

Ngày BH: (20/09/2017)

Số: 1096/UBND-VP
Tên: (V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018)

Ngày BH: (06/12/2017)

Số: 21/KH - HĐPL
Tên: (KH triển khai phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2017 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (29/11/2017)

Số: 80/PNV
Tên: (V/v bổ sung lý lịch cán bộ công chức năm 2017)

Ngày BH: (04/12/2017)

Số: 1086/UBND-NN&PTNT
Tên: (V/v: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2017 - 2018)

Ngày BH: (04/12/2017)

Số: 2947/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định phê duyệt các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2017)

Ngày BH: (28/11/2017)

Số: Số 365 - CV/HU
Tên: (V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng)

Ngày BH: (05/11/2017)

Số: 386/KH-UBND
Tên: (KH Triển khai thực hiện kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 28/4/2017 Của UBND tỉnh Lai Châu về nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020)

Ngày BH: (16/05/2017)

Số: Số 98- KH/HU
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng)

Ngày BH: (26/11/2017)

Số: Số 45- HD/BTGHU
Tên: (HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 12/2017)

Ngày BH: (22/11/2017)

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 1604
  • Tháng hiện tại: 27747
  • Tổng lượt truy cập: 1020867