Văn bản pháp quy

Chuyên mục

Liên kết website

Công văn khối Đảng


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
31/BCĐ - VHTT 16/10/2017

V/v bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017

Tải về
949/UBND - CA 15/10/2017

V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...

Tải về
48/KT&HT 11/10/2017

V/v Đăng ký tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Tải về
938/KH-UBND 10/10/2017

V/v Tiếp tục thực hiện chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư TW...

Tải về
Số: 917 /KH-UBND 05/10/2017

KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ vụ Thu đông, bệnh...

Tải về
43-HD/BTGHU 02/10/2017

Hướng dẫn tuyên truyền APFC Việt Nam 2017

Tải về
43-HD/BTGHU 02/10/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

Tải về
KH 901/KH-UBND 01/10/2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể...

Tải về
903/UBND-TP 01/10/2017

V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 97/2017/NĐ-CP ngày...

Tải về
661/TTYT- PCD 01/10/2017

V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại

Tải về
KH 894/KH-UBND 27/09/2017

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá nam thanh niên chào mừng kỷ...

Tải về
số 04/ĐL - LN 27/09/2017

Điều lệ Giải bóng đá Nam thanh niên chào mừng kỷ niệm 15 năm...

Tải về
185/MTTQ-BTT 27/09/2017

V/v Ủng hộ, xây dựng quỹ " Chăm sóc Người cao tuổi" Năm 2017

Tải về
893/KH-UBND 26/09/2017

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham...

Tải về
886 /KH-UBND 21/09/2017

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua...

Tải về
887/KH-UBND 21/09/2017

V/v tổ chức tết trung thu năm 2017

Tải về
867/UBND-NN&PTNT 14/09/2017

V/v: Chủ động ứng phó với cơn bão số 10

Tải về
Công văn số 04/CV-BCĐ 14/09/2017

V/v ủng hộ quỹ người nghèo năm 2017

Tải về
867/UBND-NN&PTNT 14/09/2017

V/v: Chủ động ứng phó với cơn bão số 10

Tải về
858/KH - UBND 13/09/2017

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư...

Tải về
Công văn 861/UBND-TNMT 13/09/2017

V/v Tổ chức các hoạt động hướng ứng chiến dịch làm cho thế...

Tải về
89/CV - BH 12/09/2017

V/v Thu BHYT học sinh năm học 2017- 2018

Tải về
Kế hoạch số 853/KH-UBND 12/09/2017

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma...

Tải về
559/KH-BCĐ 12/09/2017

V/v triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung...

Tải về
852/UBND-NN&PTNT 11/09/2017

V/v: Đăng ký nhu cầu hỗ trợ giống lúa, ngô vụ đông xuân 2017...

Tải về
850/KH-UBND 11/09/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu...

Tải về
KH số 834/KH- UBND 07/09/2017

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số...

Tải về
Công văn 844/UBND-NN&PTNT 07/09/2017

V/v Tăng cường các biện pháp phòng. chống dịch bệnh động vật...

Tải về
Công văn 839/UBND-VP 07/09/2017

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc...

Tải về
828 /UBND-NN&PTNT 04/09/2017

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày...

Tải về
Quyết định 1410/QĐ-UBND 04/09/2017

V/v Thành lập ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận...

Tải về
15 /KH-HĐPH 29/08/2017

KẾ HOẠCH Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp...

Tải về
Kế hoạch 807/KH-UBND 28/08/2017

Triển khai "ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Tải về
809/KH-UBND 28/08/2017

Kế hoạch điều tra, rà soat hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Tải về
Kế hoạch số 789/KH-UBND 21/08/2017

Triẻn khai ,thực hiện NQ số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của...

Tải về
Kế hoạch số 791/KH-UBND 21/08/2017

Thực hiện đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện...

Tải về
Công văn 790/UBND-LĐTBXH 21/08/2017

V/v xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Tải về
CV 777/UBND-NV 17/08/2017

V/v Quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan,...

Tải về
Công văn 765 /UBND-TP 15/08/2017

V/v: Triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp...

Tải về
KH 122/KH-BCĐ 15/08/2017

Kế hoạch tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị định...

Tải về
760/UBND-NN&PTNT 14/08/2017

V/v: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá...

Tải về
Công điện số 03/CĐ-UBND 14/08/2017

Công điện Về việc chủ động ứng phó với các tình huống mưa...

Tải về
Công văn số 14 /HĐPH-TP 13/08/2017

V/v: tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên...

Tải về
Số: 748 /UBND-NN&PTNT 10/08/2017

V/v: Chỉ đạo chăm sóc lúa mùa, ngô Thu đông; triển khai kế...

Tải về
Số 1333/QĐ-UBND 08/08/2017

V/v Thành lập tổ phục dựng không gian văn hóa truyền thống...

Tải về
Số 04/KH-BCĐBTC 08/08/2017

Tổ chức "Ngày hội văn hóa các dân tộc" huyện Tam Đường năm...

Tải về
Số: 722/UBND-NN&PTNT 07/08/2017

V/v: Chủ động theo dõi, giám sát và phòng trừ Châu chấu tre...

Tải về
Số 732/UBND-YT 07/08/2017

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tải về
Số 719/KH-UBND 06/08/2017

Triẻn khai thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày...

Tải về
716/UBND-NN&PTNT 06/08/2017

V/v Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn...

Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

VĂN BẢN MỚI

Tin mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Truyền hình mới nhất

Kinh tế - Đầu tư

Truyền hình về cơ sở

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 43-HD/BTGHU
Tên: (Hướng dẫn Tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017)

Ngày BH: (02/10/2017)

Số: 949/UBND - CA
Tên: (V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018)

Ngày BH: (15/10/2017)

Số: 31/BCĐ - VHTT
Tên: (V/v bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017)

Ngày BH: (16/10/2017)

Số: Số: 917 /KH-UBND
Tên: (KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ vụ Thu đông, bệnh Lở mồm long móng cho đàn gia súc trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2017)

Ngày BH: (05/10/2017)

Số: 48/KT&HT
Tên: (V/v Đăng ký tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm)

Ngày BH: (11/10/2017)

Số: 938/KH-UBND
Tên: (V/v Tiếp tục thực hiện chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới")

Ngày BH: (10/10/2017)

Số: 43-HD/BTGHU
Tên: (Hướng dẫn tuyên truyền APFC Việt Nam 2017)

Ngày BH: (02/10/2017)

Số: 661/TTYT- PCD
Tên: (V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (01/10/2017)

Số: 903/UBND-TP
Tên: (V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2013/NĐ-CP)

Ngày BH: (01/10/2017)

Số: 185/MTTQ-BTT
Tên: (V/v Ủng hộ, xây dựng quỹ " Chăm sóc Người cao tuổi" Năm 2017)

Ngày BH: (27/09/2017)

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1476
  • Tháng hiện tại: 28407
  • Tổng lượt truy cập: 889634