Tìm văn bản
van ban phap quy

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 118/KH-HĐND 25/09/2020 Kế hoạch khảo sát công tác triển khai thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông ( KP duy tu bảo dưỡng thường xuyên) năm 2019
2 Số: 117/QĐ-HĐND 25/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
3 Số: 115/HĐND-VP 10/09/2020 Về việc khảo sát kết quả thu ngân sách địa phương, việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư và nguồn sự nghiệp mang tính chất đầu tuw trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2020
4 Số: 110/TB-HĐND 03/09/2020 Thông báo dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Số: 31/NQ/HĐND 06/08/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
6 Số: 16?NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung nghị quyết số 13/ND-HĐND huyện ngày 11/7/2019 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
7 Số: 17/NQ-HĐND 06/08/2020 Nghị quyết xác định kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2016-2021
8 Sô: 30/NQ-HĐND 06/08/2020 Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 22 /NQ-HĐND huyện ngày 17/12/2019 của HĐND huyện về việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2019
9 Số: 27/NQ-HĐND 06/08/2020 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Tam Đường năm 2021
10 Số: 29/NQ-HĐND 06/08/2020 Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 HĐND huyện thuộc thẩm quyền của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down