Văn bản pháp quyLiên kết website

Trạm truyền thanh Xã, Thị trấn

Cải cách hành chínhTìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1453/BQLDA2-PID19 26/09/2019

V/v công khai thông tin Kế hoạch tái định cư và Kế hoạch...

Tải về
532 - CV/HU 16/10/2018

Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chỉ thị,...

Tải về
531 - CV/HU 15/10/2018

Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy định, chỉ...

Tải về
23/LĐLĐ 14/10/2018

V/v trích nộp KPCĐ năm 2018 vầ làm báo cáo dự toán thu chi...

Tải về
736/UBND - VP 11/10/2018

V/v Xây dựng Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019

Tải về
19/HĐTĐKT 09/10/2018

V/v hướng dẫn bổ xung một số nội dung trong Hướng dẫn số...

Tải về
19/HĐTĐKT 09/10/2018

V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn số...

Tải về
1815/QĐ - UBND 09/10/2018

QĐ Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Tải về
293/KH -BCĐ 09/10/2018

Kế hoạch kiểm tra, giám sát , phúc tra công tác rà soát hộ...

Tải về
527 - CV/HU 07/10/2018

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày...

Tải về
698 - CV/ HU 07/10/2018

V/v đính chính nội dung cuốn thông tin nội bộ số 172 tháng...

Tải về
100/BHXH 04/10/2018

V/v cập nhật biến động thành viên hộ gia đình và cấp thẻ bảo...

Tải về
723/UBND - KT&HT 04/10/2018

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT - TTg ngày...

Tải về
716/UBND - TNMT 03/10/2018

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi...

Tải về
60/TB - UBND 03/10/2018

TB việc nghỉ lễ , tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức,...

Tải về
1539/UBND - VX 03/10/2018

V/v tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi...

Tải về
07/CV -TT BDCT 02/10/2018

Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới

Tải về
326/ CV - PTTH 02/10/2018

V/v Thông báo phát sóng kênh truyền hình Lai Châu trên vệ...

Tải về
437/TB - UBND 02/10/2018

Thông báo kết quả thực hiện phong trào điện sáng nông thôn,...

Tải về
721/UBND - LĐTBXH 02/10/2018

V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập...

Tải về
326/CV - PTTH 02/10/2018

V/v Thông báo phát sóng kênh truyền hình tỉnh Lai Châu trên...

Tải về
710/HD - UBND 01/10/2018

Hướng dẫn Triển khai thực hiện Nghị Định số 113/2018/NĐ - CP...

Tải về
314/HĐGDQP-AN 30/09/2018

V/v lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi...

Tải về
234/CV - BVĐ 30/09/2018

V/v ủng hộ quỹ " Vì người nghèo" quỹ " Chăm sóc người cao...

Tải về
84/KH-SYT 27/09/2018

Kế hoạch: Triển khai truyền thông về phòng, chống kháng...

Tải về
57/TB-UBND 27/09/2018

Thông báo về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung giá...

Tải về
696 - CV/TU 27/09/2018

V/v Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng...

Tải về
139/TP 26/09/2018

V/v sao gửi văn bản tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng...

Tải về
695/UBND-CA 26/09/2018

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân Phòng...

Tải về
02//CV-HĐSK 25/09/2018

V/v đôn đốc nộp đề tài sáng kiến cấp cơ sở

Tải về
18/HD-HĐTĐKT 25/09/2018

Hướng dẫn: Khen thưởng phong trào vận động, hiến máu tình...

Tải về
273/TB-LĐTB&XH 25/09/2018

Thông báo: Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát...

Tải về
18/KH-HĐPH 25/09/2018

Kế hoạch: triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo giuc pháp...

Tải về
91/BHXH 24/09/2018

V/v thu BHYT học sinh năm 2018 - 2019

Tải về
79 - CV/BTGHU 24/09/2018

Cung cấp thông tin giới thiệu. quảng bá hình ảnh, con người...

Tải về
423/TB-UBND 24/09/2018

Thông báo Triệu tập lớp bồi dưỡng chất lượng hoạt động của...

Tải về
69-HD/BTGHU 24/09/2018

Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2018

Tải về
1461/UBND-VX 23/09/2018

V/v tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi...

Tải về
16/QĐ-HĐ 20/09/2018

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng đánh...

Tải về
02/2018/QĐ-UBND 20/09/2018

Quyết định: Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
02/BCĐ 19/09/2018

Quyết định: Về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban...

Tải về
415/TB-UBND 18/09/2018

Thông báo: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại...

Tải về
56/NV 17/09/2018

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí,...

Tải về
1718/QĐ-UBND 13/09/2018

Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận...

Tải về
1718/QĐ-UBND 13/09/2018

Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận...

Tải về
1712/QĐ-UBND 13/09/2018

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân...

Tải về
673/KH-UBND 12/09/2018

Kế hoạch: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống...

Tải về
1710/QĐ-UBND 12/09/2018

Quyết định: Thành lập các Tổ phục dựng không gian văn hóa...

Tải về
767/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2018

V/v cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của...

Tải về
664/KH-UBND 10/09/2018

Tuyên truyền, vận động, phòng ngừa phá nhổ cây thuốc phiện...

Tải về
1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau
 

VĂN BẢN MỚI

Tin mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Truyền hình mới nhất

Kinh tế - Đầu tư

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 234/CV - BVĐ
Tên: (V/v ủng hộ quỹ " Vì người nghèo" quỹ " Chăm sóc người cao tuổi" năm 2018)

Ngày BH: (30/09/2018)

Số: 23/LĐLĐ
Tên: (V/v trích nộp KPCĐ năm 2018 vầ làm báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019)

Ngày BH: (14/10/2018)

Số: 290/KH -UBND
Tên: (KH thực hiện triển khai đề án Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đên phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (23/04/2018)

Số: 532 - CV/HU
Tên: (Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng)

Ngày BH: (16/10/2018)

Số: 531 - CV/HU
Tên: (Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư)

Ngày BH: (15/10/2018)

Số: 293/KH -BCĐ
Tên: (Kế hoạch kiểm tra, giám sát , phúc tra công tác rà soát hộ nghèo , hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2018)

Ngày BH: (09/10/2018)

Số: 736/UBND - VP
Tên: (V/v Xây dựng Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019)

Ngày BH: (11/10/2018)

Số: 1815/QĐ - UBND
Tên: (QĐ Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường)

Ngày BH: (09/10/2018)

Số: 92/TB - BHXH
Tên: (Thông báo việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ)

Ngày BH: (14/09/2017)

Số: 19/HĐTĐKT
Tên: (V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn số 07/HD - HĐTĐKT ngày 02/4/2018 của HĐTĐKT huyện)

Ngày BH: (09/10/2018)

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 4391
  • Tháng hiện tại: 112513
  • Tổng lượt truy cập: 2045056