Tìm văn bản
van ban phap quy

 Văn bản theo lĩnh vực: Chính trị

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
191 80-HD/BTGHU 11/03/2019 Hướng dẫn: Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; biển, đảo và công tác thông tin đối ngoại năm 2019
192 200/KH-UBND 11/03/2019 Kế hoạch: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đường
193 1688/QĐ-UBND 09/09/2018 Quyết định: Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2018
194 56/NV 17/09/2018 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
195 148-KH/BCĐ 25/02/2019 Kế hoạch: kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019
196 145-KH/HU 15/01/2019 Kế hoạch: Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cấp ủy, tổ chức đảng
197 34/TB_UBND 21/01/2019 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 01 năm 2019
198 74/UBND-VP 28/01/2019 V/v báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2019
199 34/TB_UBND 21/01/2019 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 01 năm 2019
200 106/QĐ-UBND 22/01/2019 Về việc điều chỉnh khoản 2 và khoản 8 Điều I Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down