Tìm văn bản
van ban phap quy

 Văn bản theo lĩnh vực: Kinh tế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 497/BC - TCKH 29/10/2019 Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
2 Số 283/BC - TCKH 29/10/2019 báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
3 Số 1011/UBND - TCKH 22/10/2019 Về việc đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019
4 Số 436 BC/HU 30/09/2019 Báo cáo 03 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và kế hoạch số 67 -KH/TW ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
5 Số: /QĐ-UBND 11/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tam Đường năm 2019
6 Số : 348/CV-TCKH 08/08/2019 Về việc đăng báo thông tin giải thể hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Đường
7 Số : 1339/QĐ-UBND 08/08/2019 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
8 Số : 10/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
9 Số : 09/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, huyện Tam Đường
10 Số : 26/PNV 22/07/2019 Về việc rà soát chức năng kế toán trưởng, phụ trách kế toán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down