Tìm văn bản
van ban phap quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
281 1688/QĐ-UBND 09/09/2018 Quyết định: Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2018
282 658/UBND-NV 09/09/2018 V/v Triển khai và thực hiện Hướng dẫn 932/HD-SNV ngày 10/8/2018 của Sở Nội vụ
283 654/UBND-CA 06/09/2018 V/v triển khai Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
284 241/TB-UBND 06/06/2018 Thông báo: Danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển công chức cấp xã năm 2018
285 733/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ: Bổ sung dự toán ngân sách năm 2018
286 121/TB-UBND 04/04/2018 TB: Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tam Đường
287 561/QĐ-UBND 07/03/2018 QĐ: Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018
288 171/KH-UBND 04/03/2018 Kế hoạch: Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
289 60/TB-UBND 26/02/2018 Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
290 96/KH-UBND 05/02/2018 Kế hoạch: Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
291 21/TB-UBND 14/01/2018 Thông báo: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
292 11/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Về Dự toán kinh phí HĐND huyện năm 2018
293 13/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các mực chi đầu tư phát triển và sự nghiệp kinh tế khác năm 2017 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 của HĐND huyện về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
294 10/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018
295 12/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện
296 14/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Kết quả giám sát việc đầu tư, quản lý các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến tháng 9/2017
297 08/NQ-HĐND 18/12/2017 NQ: Về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down