Tìm văn bản
van ban phap quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
281 Số: 641/BC-TCKH 18/02/2020 Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh dự toán NSĐP và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện
282 Số: 144/UBND-TNMT 18/02/2020 Về việc đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện tam Đường
283 Số: 145/UBND-NN&PTNT 18/02/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch động vật trên địa bàn huyện tam Đường
284 Số: 147/KH-UBND 18/02/2020 Kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị năm 2020
285 Số:01 /CĐ-UBND 17/02/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện Tam Đường
286 Số: 497/BC-TCKH 17/02/2020 Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
287 Số : 641/BC-TCKH 17/02/2020 Báo cáo công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện
288 Số : 84/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019
289 Số: 2603/QĐ - UBND 17/02/2020 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020
290 Số : 138/UBND-TCKH 17/02/2020 Về việc thực hiện quyết toán ngân sách năm 2019 và chuẩn bị tài liệu phục vị công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực VII
291 Số: 146a/KH-UBND 17/02/2020 Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh, lao động năm 2020
292 Số: 134/UBND-NN&PTNT 16/02/2020 Về việc chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây chè, cây mắc ca, cây ăn quả trên địa bàn huyện Tam Đường
293 Số : 04/KH-HĐPL 16/02/2020 Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phong, chống tra tấn trên địa bàn huyện tam Đường
294 Số: 135/KH-UBND 16/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện tam Đường năm 2020
295 Số: 04/QĐ-HĐND 16/02/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu lại, tố cáo trên địa bàn huyện Tam Đường
296 Số 684-CV/HU 13/02/2020 Lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cao chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX
297 Số :158/STTTT-TTBCXB 13/02/2020 Về việc tuyên truyền phòng, chống hạn hán, thiếu nước
298 Số : 49/BC - UBND 13/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020
299 Số 179-KH/HU 13/02/2020 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách năm 2018 theo Thông báo số 1121 -TB/TU, ngày 26/12 /2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
300 Số : 40/KH-HLG 12/02/2020 Kế hoạch công tác hội luật gia huyện tam Đường năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down