Tìm văn bản
van ban phap quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
321 99/STTTT-TTBCXB 21/01/2019 V/v tuyên truyền một số nội dung
322 100/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
323 58/UBND-NV 21/01/2019 V/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
324 145-KH/HU 15/01/2019 Kế hoạch: Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cấp ủy, tổ chức đảng
325 02/KH-BCĐ 09/01/2019 Kế hoạch: Hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện năm 2019
326 2397/QĐ-UBND 03/12/2018 QĐ: Phế duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Tam Đường năm 2019
327 56/NV 17/09/2018 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
328 1718/QĐ-UBND 13/09/2018 Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018
329 673/KH-UBND 12/09/2018 Kế hoạch: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2018
330 767/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2018 V/v cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước
331 664/KH-UBND 10/09/2018 Tuyên truyền, vận động, phòng ngừa phá nhổ cây thuốc phiện niên vụ 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Tam Đường
332 677/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch: Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn huyện Tam Đường
333 1391/UBND-NC 10/09/2018 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)
334 655/KH-UBND 09/09/2018 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
335 1688/QĐ-UBND 09/09/2018 Quyết định: Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2018
336 658/UBND-NV 09/09/2018 V/v Triển khai và thực hiện Hướng dẫn 932/HD-SNV ngày 10/8/2018 của Sở Nội vụ
337 654/UBND-CA 06/09/2018 V/v triển khai Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
338 241/TB-UBND 06/06/2018 Thông báo: Danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển công chức cấp xã năm 2018
339 733/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ: Bổ sung dự toán ngân sách năm 2018
340 121/TB-UBND 04/04/2018 TB: Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tam Đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down