Số: 60/TB-CTĐ

Thứ ba - 20/06/2023 21:13 526 0
HỘI CTĐ TỈNH LAI CHÂU
HỘI CTĐ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Số: 60/TB-CTĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Đường, ngày 15 tháng 6 năm 2023
 

THÔNG BÁO

Kết quả ủng hộ Quỹ nhân đạo năm 2023

Thực hiện Thông báo số 501-TB/HU, ngày 06/01/2023, Thông báo chủ trương của Thường trực Huyện uỷ về việc nhất trí chủ trương cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện vận động ủng hộ các loại quỹ năm 2023.
Căn cứ Công văn số  40/CV-CTĐ  ngày  03/4/2023  của  Hội  Chữ  thập  đỏ huyện Tam Đường về việc phát động xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2023.
Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 15/6/2023 có 92 đơn vị tham gia ủng hộ  Quỹ nhân đạo với tổng số tiền: 121.723.000đ (Một trăm hai mươi  mốt triệu  bảy trăm hai mươi ba nghìn đồng  chẵn).  Hội  CTĐ  huyện  Tam  Đường Thông báo kết quả ủng hộ Quỹ nhân đạo năm 2023 tới các quan, đơn vị, trường học cụ thể như sau:


 
STT Cơ quan, đơn vị , trường học Số tiền Ghi chú
I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ  
1 Hội Cựu chiến binh 120.000  
2 Văn phòng HNĐND-UBND huyện 980.000  
3 Hội Chữ thập đỏ huyện 100.000  
4 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 200.000  
5 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 205.000  
6 Phòng Văn hóa -Thông tin huyện 210.000  
7 Phòng Lao động TB&XH huyện 270.000  
8 Trung tâm chính trị huyện 100.000  
9 Thanh tra huyện 200.000  
10 Phòng Dân tộc 150.000  
11 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 694.000  
12 Ủy ban Kiểm tra huyện ủy 250.000  
13 Phòng tài nguyên và môi trường 174.000  
14 Hạt kiểm lâm 1.036.000  
15 Kho bạc 480.000  
 
16 Trung tâm Y tế huyện 15.660.000  
17 Công an huyện 3.230.000  
18 Viện kiểm sát nhân dân 430.000  
19 Bưu điện Tam Đường 320.000  
20 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 560.000  
21 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 881.000  
22 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 400.000  
23 Ban quản lý dự án 1.054.000  
24 Phòng Nông nghiệp huyện 340.000  
25 Phòng Tư pháp 200.000  
26 Trung tâm VHTT-Truyền thông huyện 690.000  
27 Ban Chỉ huy quân sự huyện 500.000  
28 Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện 200.000  
29 Trung tâm phát triển quỹ đất 200.000  
30 Phòng Kinh tế hạ tầng 560.000  
31 Ban Tổ chức huyện ủy 250.000  
32 Văn phòng Huyện ủy 788.000  
33 Ban Dân vận Huyện ủy 200.000  
34 Ban quản lý rừng phòng hộ 865.000  
35 Hội Nông dân 330.000  
36 Huyện Đoàn 240.000  
37 Ngân hàng nông nghiệp &PTNT huyện 500.000  
38 Chi Cục thống kê 250.000  
39 Chi nhánh ngân hàng CSXH huyện
Tam Đường
601.000  
40 Liên đoàn lao động huyện 150.000  
41 Chi Cục thi hành án 300.000  
42 Phòng Nội vụ 300.000  
43 Tòa án nhân dân 450.000  
II UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN  
1 UBND xã Giang Ma 1.375.000  
2 UBND Thị trấn 1.237.000  
3 UBND xã Bản Hon 977.000  
 
4 UBND xã Nà Tăm 1.265.000  
5 UBND xã Sơn Bình 1.335.000  
6 Hội CTĐ xã Bình Lư 6.000.000  
7 UBND xã Tả Lèng 1.285.000  
8 UBND xã Thèn Sin 1.000.000  
9 UBND xã Khun Há 887.000  
10 UBND xã Bản Giang 980.000  
11 UBND xã Bản Bo 980.000  
12 UBND xã Hồ Thầu 951.000  
13 UBND xã Nùng Nàng 913.000  
III CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC  
1 Trường mầm non Sơn Bình 1.860.000  
2 Trường mầm non Thị trấn 2.087.000  
3 Trường mầm non Bản Bo 1.800.000  
4 Trường mầm non Bình Lư 1.467.000  
5 Trường mầm non Khun Há 1.345.000  
6 Trường mầm non Giang Ma 1.526.000  
7 Trường mầm non Bản Giang 1.198.000  
8 Trường mầm non Bản Hon 1.523.000  
9 Trường mầm non Nùng Nàng 1.392.000  
10 Trường mầm non Thèn Sin 1.204.000  
11 Trường mầm non Nà Tăm 1.604.000  
12 Trường mầm non Hồ Thầu 723.000  
13 Trường mầm non Tả Lèng 1.199.000  
14 Trường tiểu học Bình Lư 2.718.000  
15 Trường tiểu học Bản Giang 2.626.000  
16 Trường PTDTBT tiểu học Tả Lèng 2.458.000  
17 Trường tiểu học Nà Tăm 950.000  
18 Trường TH&THCS Bản Hon 3.114.000  
19 Trường TH&THCS Nùng Nàng 2.834.000  
20 Trường PTDTBT tiểu học Khun Há 2.975.000  
21 Trường tiểu học Thị trấn 2.592.000  
22 Trường TH&THCS Sơn Binh 3.087.000  
 
23 Trường PTDTBT tiểu học Giang Ma 1.813.000  
24 Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin 1.911.000  
25 Trường tiểu học Bản Bo 2.059.000  
26 Trường TH&THCS Hồ Thầu 2.702.000  
27 Trường THCS Bản Bo 1.236.000  
28 Trường THCS Nà Tăm 1.680.000  
29 Trường THCS Bình Lư 1.151.000  
30 Trường THCS Thèn Sin 976.000  
31 Trường PTDTBT THCS Khun Há 1.883.000  
32 Trường THCS Thị trấn 2.050.000  
33 Trường THCS Tả Lèng 1.540.000  
34 Trường THCS Bản Giang 1.120.000  
35 Trường THCS Giang Ma 1.533.000  
36 Trường PTDT Nội trú huyện 1.754.000  
37 Trường THPT Bình Lư 1.230.000  
Tổng cộng: 121.723.000đ  

Hội CTĐ huyện Tam Đường trân trọng cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, các quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, UBND các xã, thị trấn; hội viên CTĐ trên địa bàn huyện đã tham gia ủng hộ Quỹ nhân đạo trong thời gian qua.
 
Nơi nhận:
  • Hội CTĐ tỉnh Lai Châu (b/c);
  • Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c);
  • Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
  • Các cơ quan đơn vị, trường học;
  • UBND các xã, thị trấn;
  • Hội CTĐ các xã, thị trấn;
  • Lưu: Huyện Hội.
TM. HỘI CTĐ HUYỆN CHỦ TỊCH 
Đoàn Hương Thơm


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down