Tìm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Huyện ủy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 88-KH/HU 22/11/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm thao tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
2 Số 167 -BC/HU 24/11/2021 BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
3 Số 419 -CV/HU 24/11/2021 Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 Số: 85 - KH/HU 22/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện uỷ
5 Số:01 /KH-TTKT 19/11/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng và tuyên truyền - BCĐ diễn tập ƯPCR-TKCN huyện Tam Đường năm 20
6 Số 163 - BC/HU 12/11/2021 BÁO CÁO kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
7 Số 382-CV/HU 20/10/2021 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
8 Số 159 -BC/HU 25/10/2021 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021
9 Số: 14-CTr/TU 06/10/2021 Chương trình thực hiện chỉ thi sô 06-CTR/TW, ngày 24/6/2021của BBT TW Đảng về công tác xây dựng gia đình
10 Số: 99 /QD-HDND 25/10/2021 Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 5,825
  • Tổng lượt truy cập: 6,529,797
Covid-19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down