Lan tỏa phong trào học và làm theo lời Bác

Thứ năm - 31/10/2019 22:12 1.056 0
Những năm qua, việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường. Với những cách làm thiết thực, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Chú trọng công tác tuyên truyền
  Xác định công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị là nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam đã chỉ đạo các chi đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc và có hiêu quả Chỉ thị bằng nhiều hình thức phù hợp, như: tiếp sóng các hội nghị trực tuyến từ Trung ương, tỉnh, hội nghị báo cáo viên, hội nghị của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nghe qua đĩa ghi hình bài nói chuyện của Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh; trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan,.. Kết quả trong 03 năm, tổ chức 381 hội nghị với tổng số gần 30.000 lượt người tham gia học tập, quán triệt, trong đó: đảng viên đạt 94,5%, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 93,5%.
 Bên cạnh đó, các tổ chức đảng đưa chuyên đề năm 2018, 2019 vào học tập trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý; đánh giá việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên theo các nội dung đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với nội dung chuyên đề. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức tuyên truyền các nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng truyền thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử huyện nhằm tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

 
IMG2663
Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được khen thưởng
Chọn nội dung đột phá
 Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, thực hiện nội dung đột phá, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
 Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm và thực hiện nội dung đột phá được các chi, đảng bộ lựa chọn để triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: Cán bộ, đảng viên phòng Tài nguyên-Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của Nhân dân liên quan tới lĩnh vực quản lý đất đai; Phòng Giáo dục - Đào tạo: tập trung chỉ đạo dạy học theo đối tượng vùng miền nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học trực thuộc; Đảng bộ xã Sùng Phài: Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, tập trung mở rộng phát triển nguyên liệu chè, phát triển đại gia xúc; Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ….
  Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
 Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, điều dễ nhận thấy ở các ban, ngành, địa phương trong huyện là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Không phô trương, hình thức, phong trào đã đi vào chiều sâu, được thực hiện theo phương châm “nói đi đôi với làm”
  Trong phát triển kinh tế, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng vụ, đưa các cây, con giống có năng xuất chất lượng cao vào sản xuất, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo như: mô hình trồng Mắc ca xen chè của Nhân dân xã Bản Bo; mô hình trồng cây ăn quả tại các xã: Bản Giang, Bản Hon, Giang Ma, Hồ Thầu; mô hình nuôi trồng thủy sản tại các xã: Sơn Bình, Bản Giang. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế như hộ gia đình ông Lò Văn Xôm, bản Nà Tăm, xã Nà Tăm với mô hình trng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với nuôi cá cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm; Gia đình ông Lý Văn Lún, bản Nà Cơ, xã Bản Giang với mô hình trồng mía, trồng chè và chăn nuôi cho thu nhập trên 180 triệu đồng/năm….
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình xây dựng NTM được đông đảo người dân đồng tình hộ. Sau gần 9 năm triển khai, đã vận động nhân dân đóng góp được trên 204 nghìn ngày công lao động, hiến trên 139 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bình quân các tiêu chí đạt 14,46 tiêu chí/xã. Đã xuất hiện các mô hình hay, sáng tạo có tính lan tỏa trong cộng đồng như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới tại Đảng ủy xã Khun Há, ban đầu đã xây dựng thành công 02 mô hình tại bản Lao Chải 1 và Lao Chải 2 đến nay đã nhân rộng ra 9/14 bản trên địa bàn xây dựng bản “Xanh, sạch, đẹp” xây dựng và duy trì tốt đường điện chiếu sáng nông thôn tại 14/14 bản. Ngoài ra, mô hình xây dựng bản “xanh, sạch, đẹp” cũng được nhiều đảng ủy xã trên địa bàn huyện đến thăm quan, học hỏi và áp dụng như các xã: Bản Giang, Bản Hon, Tả Lèng, Bản Bo…

 
IMG 1136
Nhân dân huyện Tam Đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình xây dựng NTM
Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, đã có nhiều phong trào thi đua làm theo lời Bác. Ngành giáo dục với phong trào “Thi đua day tốt, học tốt”; các thầy cô giáo cô đã không ngừng phát huy và nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, phương pháp nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. Đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong toàn ngành như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học xã Bình Lư, cô giáo Trần Thị Bích Hoàn trường THCS Bản Bo, cô Dương Thị Lý trường giáo viên Tiểu học Bản Giang, cô Phạm Thị Sâm giáo viên trường THCS Bản Giang, cô Phạm Lan Anh giáo viên trường THCS Thị trấn
Ngành y tế với phong trào “Đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đảng ủy Trung tâm thường xuyên chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn, các bộ phận có liên quan tăng cường giáo dục y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, nhân viên y tế với người bệnh, người nhà bệnh nhân. Qua đó, nhiều y, bác sỹ đã thực hiện tốt lời Bác day ”Lương y như từ mẫu”. Điển hình như Bác sỹ Nguyễn Thị Hương, bác sỹ Phạm Văn Cường, bác sỹ Hoàng Thùy Dương...
Có thể khẳng định, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học và làm theo lời Bác đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong 3 năm, đã có 108 tập thể, 355 cá nhân được biểu dương, khen thưởng học tập và làm theo Bác.
  Những kết quả đạt được chứng tỏ việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã lan tỏa không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng quê hương Tam Đường ngày càng phát triển./.
                                                                                    Trọng Hoản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down