Phóng sự: Lan tỏa phong trào học và làm theo lời Bác ở Tam Đường

Thứ hai - 17/05/2021 22:13 2.022 0
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
  Xác định công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị là nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, việc học tập, quán triệt các chuyên đề được Huyện ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và đồng bộ từ huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong 05 năm, toàn huyện tổ chức 587 hội nghị, 149 cuộc họp chi bộ, đoàn thể với gần 17.500 lượt người tham gia; tỷ lệ đảng viên đạt 92,8%, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 93,6%.
Sau tổ chức học tập chuyên đề năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch đăng ký việc làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề của năm và với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, tỷ lệ đảng viên đăng ký đạt 90,6%; cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên 92,6%.

 
300
Làm theo lời Bác dạy, tuổi trẻ Tam Đường chung sức xây dựng NTM

Trao đổi với chúng tôi,  đồng chí Tẩn Thị Quế –  TUV, Bí thư Huyện ủy: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay việc làm này không phô trương, hình thức, phong trào đã đi vào chiều sâu, được thực hiện theo phương châm “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo là một trong những nội dung đột phá trong hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở lựa chọn. Nhờ đó, đã góp phần thực hiện tặng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ du lịch như tăng cường quảng bá, thu hút các doanh nghiệp, khuyến khích các hộ dân đầu tư vào lĩnh vực du lịch, cải tạo, khai thác các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, từ đó đã từng bước chỉnh trang diện mạo du lịch trên địa bàn huyện, các loại hình du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, chất lượng được nâng lên, số lượt khách đến du lịch trên địa bàn tăng mạnh qua từng năm. Trong giai đoạn 2016 – 2020, đã công nhận mới 8 điểm du lịch, di tích danh lam thắng cảnh; có hơn 477 nghìn lượt khách đến tham quan du lịch, doanh thu đạt trên 171 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở như: Phong trào “bê tông hóa” đường giao thông nông thôn, điện sáng nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu xanh- sạch- đẹp gắn với du lịch cộng đồng. Đến hết năm 2020 toàn huyện đã có 08/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,0 tiêu chí/xã.
Việc học tập và làm theo lời Bác dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Tiêu biểu như trên lĩnh vực phát triển kinh tế có các phong trào: chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.. ,Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế đề ra hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, bình quân 4,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 1-1,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 30 triệu đồng/năm.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có các phong trào thi đua của ngành Giáo dục về tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, ngành Y tế về đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh; các phong trào của MTTQ và đoàn thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong lực lượng vũ trang với các phong trào, cuộc vận động: phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân". Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện như: tăng cường tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên; phát động triển khai có hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với việc học tập và làm theo Bác như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”...
  Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo. Trong công tác cải cách hành chính, huyện tập trung vào việc đơn giản hóa và cắt giảm thời gian thực hiện của tất cả các thủ tục hành chính so với quy định; thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục hành chính, chú trọng áp dụng CNTT vào việc xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công mức độ 2, có 13 TTHC được triển khai ở mức độ 3,4; 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đều sử dụng văn bản điện tử trong xử lý công việc; 89% sử dụng chữ ký số trong quản lý điều hành. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
Song song với việc tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Hàng năm, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình , đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo khách quan, trung thực, dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với tập thể, cá nhân đã được chỉ ra trong đợt kiểm điểm hàng năm được thực hiện tích cực, hiệu quả hơn; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên.

 
301
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tam Đường đã đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện; từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong 5 năm qua đã có 18 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen, 248 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen và nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp.
Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện trong 5 năm qua đã không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực để huyện Tam Đường tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; đến năm 2025, Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới.
                                                                                    Trọng Hoản

Nguồn tin: Trọng Hoản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down