Công khai

Công văn 445/UBND - TCKH

Công văn 445/UBND - TCKH

 •   26/06/2018 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
V/v thực hiện chi trả lương theo mức lương cơ sở 1.390.000đồng/tháng từ ngày 01/7/2018
Báo cáo số 138/BC - TCKH

Báo cáo số 138/BC - TCKH

 •   26/06/2018 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2018
Quyết định số 1738/QĐ - UBND

Quyết định số 1738/QĐ - UBND

 •   30/05/2018 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách địa phương năm 2017 của UBND Tỉnh Lai Châu
Nghị quyết số 23/NQ - HĐND

Nghị quyết số 23/NQ - HĐND

 •   30/05/2018 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
Công văn 947/UBND - TCKH

Công văn 947/UBND - TCKH

 •   30/05/2018 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Công văn 367/CV - TCKH

Công văn 367/CV - TCKH

 •   30/05/2018 02:28:00 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
V/v tổng hợp nguồn kinh phí không thường xuyên đến 30/6/2017
Nghị quyết số 25/NQ - HĐND

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND

 •   30/05/2018 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 1236
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2017
Nghị quyết số 02/NQ - HĐND

Nghị quyết số 02/NQ - HĐND

 •   30/05/2018 02:16:00 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
CV số 670/CV - TCKH

CV số 670/CV - TCKH

 •   30/05/2018 02:10:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
V/v thảo luận xác định nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện CCTL và chế độ chính sách tăng thêm năm 2017; xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
Công văn 105/CV - TCKH

Công văn 105/CV - TCKH

 •   12/03/2018 11:23:00 PM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
V/v ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định
Quyết định công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018

Quyết định công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018

 •   12/03/2018 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
Số 629/\BC-UBND

Số 629/\BC-UBND

 •   24/12/2017 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo công khai thuyết minh dự toán NSĐP và phân bổ nguồn ngân sách cấp huyện năm 2018 trình HĐND huyện
Bảng kê : Chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017

Bảng kê : Chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017

 •   25/10/2017 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0
Bảng kê: Thu Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017

Bảng kê: Thu Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017

 •   25/10/2017 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Bảng kê: cân đối ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017

Bảng kê: cân đối ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017

 •   25/10/2017 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 1524/QĐ-UBND

Quyết định 1524/QĐ-UBND

 •   25/10/2017 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017
Công văn số 947/UBND - TCKH

Công văn số 947/UBND - TCKH

 •   25/10/2017 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down