Đồng hành cùng nông dân thi đua làm giàu và giảm nghèo bền vững

Thứ hai - 24/10/2022 04:48 652 0
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Tam Đường đã tập trung triển khai, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017 - 2021. Nhờ đó, phong trào đã có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn ở địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.
Để phong trào đi vào chiều sâu, HND huyện đã chỉ đạo các cấp HND đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng; đồng thời, chỉ đạo HND cơ sở phối hợp tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, bám sát tình hình thực tế ở địa phương.
Cụ thể, các cấp HND trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Quy định số 944, của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các đề án, chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng NTM,… thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn, hội thảo, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi, tổ hội… Kết quả, toàn Hội đã thực hiện tuyên truyền được 764 buổi, với 34.380 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Nhờ đó, hội viên, nông dân trong huyện đã tiếp cận và hiểu rõ về nội dung, tiêu chí hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, mạnh dạn đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong giai đoạn 2017 - 2021, bình quân số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng qua từng giai đoạn, cụ thể trong giai đoạn 2017 - 2021 đã có 4.508 lượt hộ nông dân đăng ký và tăng 316 hộ so với giai đoạn 2012 – 2016; có 3.560 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp, trong đó cấp tỉnh 72 hộ, cấp huyện 894 hộ, cấp cơ sở 2.594 hộ. Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong những năm qua, ông Phạm Minh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, nói: “Qua đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào trong những năm qua, cho thấy việc phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có những tác động rất tích cực đến đời sống của hội viên nông dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thúc đẩy nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập; nhiều hộ phấn đấu trở thành hộ khá, giàu và thoát nghèo”

 
ND
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung của hội viên nông dân Quyết Đức Đán, xã Bình Lư.
Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, tự nghiên cứu tìm tòi các loại cây, con mới thay thế các giống cây, con truyền thống có năng suất và chất lượng thấp, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, điển hình như: Mô hình chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ mới, kết hợp với trồng trọt của hộ gia đình ông Quyết Đức Đán - Hội viên Nông dân bản Hoa Vân, xã Bình Lư cho tổng thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm; Mô hình kinh doanh kết hợp với trồng trọt, chăn nuôi của hộ gia đình ông Tẩn A Thi - Hội viên Nông dân bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu hằng năm giải quyết việc làm cho 3 đến 4 lao động theo mùa vụ, cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm; ông Tao Văn Bun - Hội viên Nông dân bản Đông Pao 1, xã Bản Hon với mô hình kinh doanh cho thu nhập đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm.
Ông Quyết Đức Đán - Hội viên Nông dân bản Hoa Vân, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, cho biết: “Từ năm 2015, gia đình tôi đã đạt được danh hiệu hộ nông dân SXKDG, có được vinh dự đó thì bản thân tôi đã không ngừng học hỏi, tích lũi kinh nghiệm, tích cực chăn nuôi, sản xuất. Vài năm trở lại đây, từ mô hình chăn nuôi lợn tập trung mỗi năm trung bình cho thu nhập từ 300 – 400 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi lợn tôi còn phát triển trồng thêm Dong riềng, ngô, chăn nuôi đàn gia cầm”.
Trao đổi với chúng tôi về một số giải pháp thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong thời gian tới, ông Phạm Minh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, cho hay: “Thời gian tới chúng tôi cũng xác định sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, điển hình; qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế. Phối hợp làm tốt công tác hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm thúc đẩy phong trào toàn diện và có chiều sâu hơn nữa. Đồng thời, hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp gắn với việc hỗ trợ về giống, vốn, vật tư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho nông dân để nâng cao trình độ, năng lực để phong trào đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất kinh doanh, giữa các hộ nông dân với nhau để chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân. Nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến trong sản xuất, chế biến trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề,... gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại, gắn phong trào nông dân thi đua SXKDG với đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, toàn diện”.
Những kết quả đạt được từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của HND các cấp và hội viên, nông dân trong toàn huyện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cấp HND trong toàn huyện sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào, từ đó tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh theo hướng kinh tế tập thể.
Cầm Thanh

Nguồn tin: Cầm Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Công khai: Tài chính, tuyển dụng, bổ nhiệm,...
Thông báo
Mời họp
Chương trình công tác
Cổng TTĐT tỉnh
Quản lý văn bản và điều hành
Sapa
Văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lai Châu
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
  • Đang truy cập162
  • Hôm nay44,228
  • Tháng hiện tại1,030,283
  • Tháng trước1,137,708
  • Tổng lượt truy cập21,585,716
Covid-19
Dụ thảo chính trị
Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử
Bộ thủ tục hành chính tại huyện Tam Đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down