Số: 1100/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 13-12-2017 09:19:00 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2553/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 21-09-2017 11:21:00 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2554/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng lúc: 21-09-2017 03:22:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2553/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 21-09-2017 03:20:00 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2554/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 21-09-2017 03:18:00 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Đăng lúc: 21-09-2017 03:01:00 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

số 607/UBND-TP

V/v tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đăng lúc: 17-07-2017 10:47:00 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

DANH SÁCH Cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận phần mềm (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

DANH SÁCH Cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận phần mềm (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:23:00 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Lãnh đạo, công chức chịu trách nhiệm về việc thẩm định các nội dung TTHC (Kèm theo Công văn số: 28/UBND-NV ngày 11/01/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Lãnh đạo, công chức chịu trách nhiệm về việc thẩm định các nội dung TTHC (Kèm theo Công văn số: 28/UBND-NV ngày 11/01/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:22:00 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 283/UBND-NV

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: 05-07-2017 06:20:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 33/UBND-NV

V/v: tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020

Đăng lúc: 05-07-2017 06:18:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 87/UBND-NV

V/v cử cán bộ, công chức tham gia kế hoạch đào tạo, chuyển giao phần mềm tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 05-07-2017 06:17:00 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 28/UBND-NV

V/v cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 03, 04 trên Cổng thông tin điện tử huyện Tam Đường

Đăng lúc: 05-07-2017 06:16:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 230/TB-UBND

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 06:14:00 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:11:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 493/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 06:09:00 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (Kèm theo Công văn số: 119/UBND-NV ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường)

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (Kèm theo Công văn số: 119/UBND-NV ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:04:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

LỊCH KIỂM TRA Công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017 (Kèm theo Thông báo số 230/TB-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND huyện)

LỊCH KIỂM TRA Công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017 (Kèm theo Thông báo số 230/TB-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND huyện)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:03:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 06:00:00 AM | Đã xem: 520 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 225/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 05:59:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính
1 2 3 4  Trang sau
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 889
  • Tháng hiện tại: 26480
  • Tổng lượt truy cập: 1019600