Báo caos 651/BC - UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 19-01-2018 03:55:00 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo 650/BC - ĐKT

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2017

Đăng lúc: 19-01-2018 02:39:00 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số 2992/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Tam Đường năm 2018

Đăng lúc: 19-01-2018 02:25:00 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 446/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch áp dụng chung tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 04-01-2018 11:01:00 PM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 1222/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 04-01-2018 10:56:00 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 1100/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 13-12-2017 09:19:00 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2553/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 21-09-2017 11:21:00 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2554/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng lúc: 21-09-2017 03:22:00 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2554/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 21-09-2017 03:18:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Đăng lúc: 21-09-2017 03:01:00 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

số 607/UBND-TP

V/v tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đăng lúc: 17-07-2017 10:47:00 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

DANH SÁCH Cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận phần mềm (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

DANH SÁCH Cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận phần mềm (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:23:00 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Lãnh đạo, công chức chịu trách nhiệm về việc thẩm định các nội dung TTHC (Kèm theo Công văn số: 28/UBND-NV ngày 11/01/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Lãnh đạo, công chức chịu trách nhiệm về việc thẩm định các nội dung TTHC (Kèm theo Công văn số: 28/UBND-NV ngày 11/01/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:22:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 283/UBND-NV

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: 05-07-2017 06:20:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 33/UBND-NV

V/v: tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020

Đăng lúc: 05-07-2017 06:18:00 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 87/UBND-NV

V/v cử cán bộ, công chức tham gia kế hoạch đào tạo, chuyển giao phần mềm tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 05-07-2017 06:17:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 28/UBND-NV

V/v cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 03, 04 trên Cổng thông tin điện tử huyện Tam Đường

Đăng lúc: 05-07-2017 06:16:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 230/TB-UBND

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 06:14:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG (Kèm theo Công văn số: 87/UBND-NV ngày 10/02/2017 của UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 05-07-2017 06:11:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 493/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tam Đường năm 2017

Đăng lúc: 05-07-2017 06:09:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính
1 2 3 4  Trang sau
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1298
  • Tháng hiện tại: 55990
  • Tổng lượt truy cập: 1170417