Phỏng vấn đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Thứ sáu - 21/06/2024 05:52 83 0
Nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, với nền công nghệ 4.0 phát triển như vũ bão do đó, xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng này trên không gian mạng là bảo vệ sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước. Để làm rõ vẫn đề này xin mời quý vị khán thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện với đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nội dung này.
Phóng viên: Đ/c có thể cho biết tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong bối cảnh hiện nay?
 
IMG 5619
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường:Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, internet, mạng xã hội với đặc điểm về tính mở, phạm vi tương tác đa chiều, không giới hạn về không gian, tích hợp nhiều tính năng đa phương tiện, nguồn tin phong phú, đa dạng,… không gian mạng đã và đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người. Tận dụng những lợi thế về phạm vi, đối tượng sử dụng không gian mạng nên các thế lực thù địch, phản động, các phần tử bất mãn, cơ hội tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng lợi dụng tính lan tỏa và kết nối rộng khắp nhưng khó kiểm soát trên không gian mạng để đưa các thông tin xấu, độc đến với mọi tầng lớp nhân dân thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok... “Biến không thành có, biến ít thành nhiều, biến hiện tượng thành bản chất”. Không những thế, không gian mạng còn bị biến thành môi trường để thế lực thù địch thực hiện chiến tranh tâm lý, lợi dụng các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại của đất nước đưa ra những nhận định, đánh giá phiến diện, một chiều, thậm chí thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc, Mục đích của chúng không gì khác ngoài bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, phá vỡ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để làm lung lay chế độ, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với Việt Nam, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.
Phóng viên: Đ/c có thể nêu rõ hơn những thách thức mà chúng ta đang đối mặt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng?
IMG 5619
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường: Hiện nay, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; các thủ đoạn lừa đảo người dân ngày càng tinh vi, đa dạng... Những hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào đất nước, vào vai trò của Đảng. Trong đó, các thế lực thù địch luôn lợi dụng mỗi khi đất nước ta có các sự kiện chính trị quan trọng để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng; tạo lập hàng ngàn trang mạng xã hội,… trong đó nhiều trang giả mạo cá nhân, tổ chức có uy tín, núp dưới danh nghĩa tôn giáo, bảo vệ môi trường, dân sinh để thu hút người đọc, qua đó lan truyền các nội dung chống Đảng, Nhà nước. Chúng triệt để sử dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, Midjourney, Deepfake…) để phát động hàng trăm chiến dịch truyền thông chống phá; sử dụng các đài, báo bên ngoài kết hợp các kênh mạng xã hội để viết bài, cắt ghép, nhào nặn video xuyên tạc, phê phán Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, suy diễn vô căn cứ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Việt Nam…
 Cùng với các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, hiện nay, những đối tượng xấu cũng chĩa mục tiêu vào người dân để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân, gây thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm niềm tin của người dân về đời sống chính trị, xã hội của đất nước.
Đó chính là một thách thức rất lớn đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong thời gian tới.
Phóng viên: Trước những thách thức đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có những biện pháp gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng?
IMG 5619
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường: Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 huyện, đã thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng cơ sở Đảng trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.
Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân  nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Phóng viên: Đ/c có thể chia sẻ một số kết quả cụ thể mà Ban Tuyên giáo đã đạt được trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng?
IMG 5619
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường: Là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, các cuộc giao ban, họp chuyên môn, lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức…; đồng thời đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Fanpage phục vụ công tác 35 thu hút hàng ngàn lượt truy cập, hằng năm đã có hàng nghìn lượt tin bài, hình ảnh, thông tin tích cực được chia sẻ đảm bảo yêu cầu, đúng định hướng tuyên truyền, có sức lan tỏa nhất định. Trên mạng xã hội nhiều tài khoản được lập tham gia vào cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển mạng lưới cộng tác viên 35 từ huyện đến cơ sở, tích cực tham gia công tác đấu tranh ngăn chặn các Facebook, youtube... có nội dung sai trái, nhất là các thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng; những bài viết xuyên tạc nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
Phóng viên. Xin cảm ơn đ/c đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích. Đ/c có lời khuyên nào dành cho người dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không?
IMG 5619
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường
Đ/c Phạm Hải Đường - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường: Mạng xã hội cho phép người dùng được thoải mái bày tỏ chính kiến, quan điểm, thái độ; cùng với đó là tính "ẩn danh”, "bình đẳng” khi sử dụng nút "like”, "bình luận”... Nhưng không vì thế mà người dùng thờ ơ, đứng ngoài cuộc, “né tránh” thể hiện chính kiến; thiếu ý thức, hành động phản bác những luận điệu xuyên tạc, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, MXH là “mặt trận không tiếng súng”, do vậy việc nắm các quy định của Luật An ninh mạng là một vấn đề bắt buộc giúp người sử dụng tránh những hành vi vi phạm có khi chỉ là vô tình nhưng gây ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân và xã hội. Trong bối cảnh hiện nay mỗi người dân khi xem thông tin trên Internet, MXH, phải biết rõ nguồn gốc của thông tin, phân biệt tin thật, tin giả; thường xuyên tiếp cận những thông tin chính thống, bổ ích; không để mình bị sa vào những thông tin thất thiệt, tiêu cực. Cần cẩn thận chọn lọc và kiểm chứng thông tin, cân nhắc xem nên comment (bình luận), like (thích), share (chia sẻ), dẫn link hay không nên một vấn đề nào đó, để tránh việc vô tình trở thành cầu nối giúp lan tỏa thông tin xấu, độc. Đồng thời đề cao ý thức, trách nhiệm không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống….
Với riêng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải là “người lính xung kích” trong việc đưa trang mạng xã hội của cá nhân mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước;  phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết. Đồng thời phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác.
        Hoàng Cường

Tác giả: Trang TTĐT Quản trị

Nguồn tin: Hoàng Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down