Liên kết website

Trạm truyền thanh Xã, Thị trấn

Cải cách hành chínhMở rộng trên Internet :
Google
Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site http://tamduong.laichau.gov.vn
 

Tin mới nhất

Truyền hình mới nhất

Sức khỏe - Đời sống

Hình ảnh hoạt động

  Văn hóa - Xã Hội
-1 photos | 382 view
  Một Góc Tà Lèng
5 photos | 41 view
  Du lịch Tam Đường
12 photos | 397 view

Kinh tế - Đầu tư

Du lịch

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 1546/KH - UBND
Tên: (KH hoạt động xây dựng , áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các CQ hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2018)

Ngày BH: (03/10/2018)

Số: 3076/QĐ - UBND
Tên: (Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008)

Ngày BH: (18/12/2017)

Số: 3075/QĐ - UBND
Tên: (QĐ V/v ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động tại UBND huyện Tam Đường)

Ngày BH: (18/12/2017)

Số: 771/UBND - VP
Tên: (V/v hoàn chỉnh KH phát triển KT - XH và KH đầu tư công năm 2019)

Ngày BH: (22/10/2018)

Số: 234/CV - BVĐ
Tên: (V/v ủng hộ quỹ " Vì người nghèo" quỹ " Chăm sóc người cao tuổi" năm 2018)

Ngày BH: (30/09/2018)

Số: 23/LĐLĐ
Tên: (V/v trích nộp KPCĐ năm 2018 vầ làm báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019)

Ngày BH: (14/10/2018)

Số: 290/KH -UBND
Tên: (KH thực hiện triển khai đề án Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đên phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (23/04/2018)

Số: 532 - CV/HU
Tên: (Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng)

Ngày BH: (16/10/2018)

Số: 531 - CV/HU
Tên: (Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư)

Ngày BH: (15/10/2018)

Số: 293/KH -BCĐ
Tên: (Kế hoạch kiểm tra, giám sát , phúc tra công tác rà soát hộ nghèo , hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2018)

Ngày BH: (09/10/2018)

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 3180
  • Tháng hiện tại: 116170
  • Tổng lượt truy cập: 2048713